Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
BeMap
100
9066202
2
Clone
100
9010498
3
__TheDeath__
100
8980281
4
ChuaTeCat
100
8861623
5
ThuanCoi_TV
100
8431619
6
HuyenThoai1
100
3951738
7
Tester
99
8869101
8
OhYeah
99
8753800
9
GodBye
98
8786626
10
ToMy
97
9265951
11
ThemBot
97
9197338
12
BoGiaLaiXeOm
97
9056397
13
LanhNhuBang
97
8973683
14
Be_DuongAnh
96
9279674
15
__Chich__
96
8966195
16
HoangKhaHan
96
8951164
17
TuE
95
9396336
18
ChuBe
95
9375268
19
LinhLoan181
95
9345653
20
__Thoc__
95
9299972