TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
QuanHB____
AEMN_QuanEm
3
5079217
2
HaiHau_BN
OL_HH
3
2410842
3
MrViet_PT
CaMap_PT
3
429785
4
TramAnh
Tram_Anh
3
174040
5
_Fox_
AEMN_Black_
3
94003
6
CanCaTheGioi
AEMN__CanTem
2
1954377
7
NSUT_BaoNgoc
AEMN_BaoNgoc
2
1850334
8
Bow_Than____
AEMN_DongTA
2
1833769
9
Adam
AEMN_KenKen
2
1638171
10
ThomMoon
AEMN__Moon
2
1528635